Grafverzorging

Huwelijk

Als je definitief afscheid van iemand hebt moeten nemen en er besloten is voor een begrafenis, komt daar een en ander bij kijken. Buiten de keuze voor de begraafplaats moet er een grafsteen worden uitgezocht en zodra ook die keuze is gemaakt, moet er worden nagedacht over de verzorging van het betreffende graf.

Uiteraard is men altijd voornemens het graf met grote regelmaat te bezoeken. Echter de praktijk wijst uit dat dit vanwege tijdgebrek en afstand soms lastig te realiseren is.

Omdat echte planten vaak snel verdrogen en geplaatste bloemen snel verwelken ziet het graf er dan al snel rommelig en verwaarloosd uit.

Beplanting met mooie kunstplanten geeft het graf een verzorgde aanblik en kan op vele manieren smaakvol worden gerealiseerd. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een omlijsting met lavendel, heide of grasachtige planten, rozenstruikjes ofwel een combinatie van verschillende planten.

Ook in tijden dat men het graf niet regelmatig kan bezoeken, in zeer warme of juist in hele koude perioden ziet het graf er dan altijd verzorgd en waardig uit.

Indien gewenst kunnen wij u van dienst zijn met advies omtrent deze beplanting.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen