Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy verklaring

De privacyverklaring van JIM JON is voor het laatst bijgewerkt in september 2021

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u verwerken als u onze website en/of social mediakanalen bezoekt. Ook vertellen we u waarom en hoe lang we uw gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot elke verwerking. Daarnaast geven we informatie over de partijen waarmee we samenwerken en over ons beveiligingsbeleid.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan discreet en zorgvuldig om met uw gegevens en zorgen ervoor dat de verwerking van uw gegevens voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, de meest actuele privacyverklaring vindt u op onze website. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?

Contact details:

 

Wanneer verzamelen we gegevens en voor welke doeleinden?

We verzamelen informatie van u wanneer u:

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 

JIM JON  verzamelt uw gegevens op de volgende rechtsgronden:

JIM JON  stuurt u alleen marketingcommunicatie als u ermee heeft ingestemd deze te ontvangen en/of wanneer u klant van ons bent, en uitsluitend via uw voorkeurskanalen. We respecteren veranderende behoeften en wensen. Daarom is het vanzelfsprekend dat u uw marketingvoorkeuren op elk moment kunt bijwerken of u kunt afmelden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Over het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel of de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval verschillen. Een voorbeeld is dat we een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor fiscale of administratieve doeleinden. In die gevallen slaan wij alleen de gegevens op die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens en worden uw gegevens doorgestuurd?

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is. Deze partijen zijn onze hostingproviders en mailing- of marketingbedrijven. Mogelijk moeten we uw contactgegevens ook delen met externe koeriers die uw bestelling bezorgen. Uw contactgegevens kunnen worden gedeeld met een externe koerier buiten de Europese Economische zone als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u en de bezorging van uw bestelling. Daarnaast is het mogelijk dat we uw gegevens moeten delen als een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel dit vereist. De betrokken partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om namens ons functies uit te voeren en volgens onze instructies.

We zullen uw informatie niet delen met derden die hun goederen en/of diensten aan u willen verkopen.

 

Welke cookies en social media gebruiken wij?

Wij gebruiken cookies op onze website. Voor meer informatie over cookies en de sociale media die JIM JON  gebruikt, verwijzen we naar ons Cookiebeleid, dat beschikbaar is op onze website.

 

Wat zijn uw rechten?

Hieronder wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Recht op inzage/inzage

U heeft recht op inzage in uw eigen gegevens. Hieronder valt ook de vraag wat de doeleinden van de verwerking zijn, aan welke partijen de gegevens worden verstrekt, wat de bewaartermijnen zijn.

 

Recht op rectificatie

U kunt ons vragen om uw gegevens direct te laten corrigeren. Ook heeft u het recht om onvolledige gegevens aan te vullen door ons bijvoorbeeld een e-mail te sturen.

Recht om te worden gewist

U heeft het 'recht om vergeten te worden'. Op verzoek zullen wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen. We kunnen echter niet altijd al uw gegevens verwijderen.

Soms is de verwerking nog nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om bijvoorbeeld claims in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

 

Recht op beperking van de verwerking

In principe heeft u het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat uw gegevens onjuist of onnodig zijn.

 

Kennisgeving van rectificatie, verwijdering of beperking

Tenzij het onmogelijk of onevenredig veel moeite is, zullen wij de ontvangers van uw gegevens op de hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.

 

Recht om uw gegevens over te dragen

U heeft het recht om gegevens over te dragen. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om uw gegevens te ontvangen. U kunt deze gegevens vervolgens opslaan voor persoonlijk hergebruik.

Dit recht heeft u alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en als de verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.

 

Toestemming intrekken

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. De verwerking van uw gegevens uit de periode voorafgaand aan de intrekking blijft echter legitiem.

 

Recht van bezwaar

U heeft in principe het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Na uw bezwaar stoppen wij met de verwerking van uw gegevens.

 

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo werken we met unieke toegangscodes op elke pc en heeft elk ict programma waarmee werken ook een unieke toegangscode.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen online worden bijgewerkt, in deze privacyverklaring op www.jimjon.nl, waarbij de laatste update datum hierboven wordt is weergegeven.

 

Onze contactgegevens:

JIM JON

Van Ruysdaellaan 41-69

2264 TK Leidschendam

T: 0031 (0)70- 3587458

E: [email protected]

KvK: 70846235

BTW: NL858482411B01

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »